„Jeden čas byla voda poměrně cítit chlorem. Poslední dobou to celkem jde,“ zhodnotil kvalitu vranovské vody Jan Weigner z Třebíče.

„Díky nové technologii už nebudeme muset přidávat tolik chloru. To znamená, že voda bude příjemnější v tom, že nebude tolik cítit chlorem. Chuťově by na tom měla být lépe,“ vysvětlil přínos změn Jaroslav Hedbávný, ředitel třebíčských vodáren.

Velký vodárenský projekt, podpořený Evropskou unií, nese název Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy. Úpravna vranovské vody ve Štítarech dostane nyní čtyřstupňové čištění. Mění se také potrubí v přivaděčích, a to v délce 31 kilometrů. Vodárny také předělaly několik čerpacích stanic a devět velkých vodojemů.

Voda z Vranovské přehrady, která zásobuje velkou část Třebíčska, se nyní bude do pitné kvality upravovat ve čtyřech stupních. Změnila se totiž celá technologie úpravny ve Štítarech. Prvním stupněm je čistění pomocí železité soli, která vytvoří vločky a naváže na sebe veškeré nečistoty. Vytvoří se kal, která se odstraní. Druhým stupněm je filtrace přes jeden a půl metru silnou vrstvu písku.

Následuje novinka – třetí stupeň: Filtrace přes aktivní uhlí. Tu budou vodaři do provozu zařazovat podle aktuální kvality přitékající surové vody. Uhlí pohltí organizace látky jakou jsou produkty řas a sinic, pachy a podobné. Nový bude i čtvrtý stupeň, což je ozáření vody UV zářením. To zajistí, že biologické a mikrobiologické parametry vody zůstanou stejné po celou trasu než voda doteče k zákazníkům do jejich kohoutků.