Zda si za vodu připlatíme v příštím roce haléře či koruny, neví dosud ani provozovatel vodovodů a kanalizací.

„Cena vodného a stočného není dosud stanovena," řekla obchodně-ekonomická náměstkyně třebíčské divize Vodárenské, a. s. Věra Šedová.

A ani ředitel divize Jaroslav Hedbávný nemohl být konkrétnější. „Také bych cenu pro příští rok rád znal, bude ale záležet na dalších faktorech. Moudřejší budeme v příštích dnech či nejbližších týdnech," dodal.

Křivka cen vodného a stočného však stoupat bude. „Už nyní je zřejmé, že k nárůstu ceny dojde. Důvodem je nutnost tvorby prostředků na obnovu infrastrukturního majetku," upřesnila náměstkyně Šedová s tím, že do výsledné ceny mohou být zahrnuty i další náklady. „Dle cenových předpisů to mohou být pouze ty ekonomicky oprávněné, mezi které patří i náklady na distribuci vody od zdroje k odběrateli. Cena pro vodné a stočné ve fakturační oblasti svazku Třebíč je však jednotná," doplnila Šedová.

Plus sedm korun

Domácnosti si letos připlatily oproti loňskému roku o více než sedm korun za kubík vody. Stočné za splaškovou vodu vzrostlo zhruba o čtyři koruny, vodné pak o další tři.

„K jakému navýšení dojde v příštím roce, nedokážu bohužel říct. Ani rámcově," sdělil Hedbávný.

Nedávná odhalení nelegálních kanalizačních přípojek v Rapoticích a podezření na další taková místa však za růstem cen prý nestojí.

„Ztráty vody, mezi které patří i černé odběry, se do zvýšení cen pro vodné a stočné v roce 2013 nepromítnou, jelikož se nám daří meziročně tyto ztráty snižovat," potvrdila Šedová. Aktuální náklady domácností však černé přípojky zvyšují.

„V důsledku toho nesou dopady nepoctivého chování slušní odběratelé, kteří za odběr a vypouštění vod řádně platí," poznamenala náměstkyně.

KAMIL ČERNÝ