Jedná se o příjezdovou trasu k poliklinice a známá je svým vlnobitím z dlažebních kostek, po kterém řidiči sanitek odmítají vozit nemocné.


Opravovat se bude celá rovinka od komerční banky po bránu u sokolovny.


„Firma udělá novou kanalizaci, povrch vozovky, odstavná stání pod školou i chodníky,“ prozradil vedoucí odboru strategického rozvoje a investic budějovické radnice Josef Macháček.


Stavební práce potrvají zhruba do října.


Vzhledem k tomu, že jde o frekventované místo, je nutné vyřešit na krajském úřadě a s dopravními policisty uzavírku.


Jeden víkend bude na hlavní ulici 1. máje přímo u komerční banky provoz svedený do jednoho jízdního pruhu z důvodu napojování nové kanalizace na tu stávající.


Vzhledem k tomu, že na podzim začíná též rekonstrukce Tovačovského sadů, je možné, že se obě akce časově částečně překryjí. „Nemyslím ale, že by vznikl nějaký zásadní dopravní problém. Udělaly by se nejdříve práce v samotné zeleni, přilehlé komunikace u parčíku by přišly na řadu později, třeba až zjara,“ objasnil Macháček.


Původní dlažební kostky, které nahradí asfalt, prozatím skončí v areálu moravskobudějovických technických služeb. „Využijeme je zřejmě časem při rekonstrukci historického středu města,“ uvedl starosta Vlastimil Bařinka.


Oprava Sokolské ulice bude financována pěti miliony ze státního rozpočtu a jedním a půl milionem z vlastní pokladny.