„Jedná se o stromy na soukromém pozemku. O jejich skácení požádal vlastník pozemku. Odbor životního prostředí třebíčské radnice skácení listnáčů povolil, protože se svým věkem nacházely za takzvanou mýtní zralostí,“ sdělil mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík. Podle něj měly stromy proschlé koruny a pahýly po ulámaných větvích. Byly tedy nebezpečné pro parkující auta i pěší. Odbor životního prostředí nařídil náhradní výsadbu, na stejném místě opět vyroste alej stromů.

Ve Vladislavi o víkendu pokáceli šest víc než sto padesát let starých stromů, lemujících průtah městysem. Kaštany a jeden jasan ustoupily budované splaškové kanalizaci.