Po dlouhých jednáních je výsledná cena 23 milionů korun. Letitou ekologickou havárii, při které do podloží unikají jedy, které kontaminují i povrchové vody, zlikviduje státní podnik Diamo. V lokalitě je 152 různých druhů materiálů, navíc některé vůbec nejsou zaevidovány.

„Všechno se vyveze, tady nezůstane nic, pouze pastvina,“ objasnil generální ředitel Diama Jiří Jež. Sanace se podle něj dá zvládnout za dva roky. Lidem v okolí by při manipulaci s jedy nemělo hrozit žádné nebezpečí, vše se bude vozit zajištěné, zakryté. A kde tedy definitivně skončí obsah pozďátecké skládky? „Bude to v rámci republiky, zřejmě někde poblíž, na Vysočině ovšem ne,“ prohlásil Jiří Jež.

Nebezpečný odpad se v Pozďátkách skladuje od roku 1994, od roku 1996 tu do podloží prosakují nebezpečné látky. Počínaje rokem 1997 je skládka mimo provoz. Logika ji vlastní od roku 2002.