Nevyhovující budova starých chovů byla zbourána v roce 2015 a na jejím místě za 38 milionů korun nyní vyrostla budova nová. „Stará budova neměla žádné základy a tudíž na tom byla špatně z hlediska statiky. Navíc bylo stále těžší a těžší na ni získat akreditaci pro chov zvířat,“ řekl vedoucí studeneckého pracoviště Josef Bryja.

Nová budova bude rozdělena na tři provozy pro tři hlavní typy projektů. Tím nejtradičnějším je studium vzniku druhů, které se zaměřuje především na výzkum hybridní zóny mezi dvěma poddruhy myši domácí.

Další část se specializuje na pohlavní výběr a studium životních strategií u ptáků probíhá především na zebřičkách pestrých. Studie reprodukčních mechanismů a párovacích systémů může pomoci vysvětlit vznik neplodnosti a najít způsob, jak se jí vyhnout.

Poslední část je určena pro obojživelníky. V komorách, kde lze přesně regulovat intenzitu světla i teplotu, bude probíhat výzkum termální biologie. Výsledky výzkumu umožní lépe předpovědět, jaký dopad budou mít na jednotlivé ekosystémy intenzivní změny, kterými člověk současnou přírodu přetváří. Pochopení teplotně-fyziologických závislostí pak může vést k lepšímu překonání rizik globální změny klimatu.

Veřejnost si nové prostory, již zabydlené vědci a zvířaty, bude moci prohlédnou při dnech otevřených dveřích, které ústav plánuje na podzim letošního roku.