Na zemi leží 8,5 tisíce tuny netříděné suti. „Což je 19,5 tisíce kubíků materiálu,“ přiblížil Michal Antl, mluvčí společnosti PKS, která má demolici na starosti.

Už kolem 10. května zůstane pouze čistý plac, na kterém se vzápětí začne stavět nižší budova pro magnetickou rezonanci. Nový objekt zabere asi polovinu půdorysu dřívějšího paneláku a slavnostní otevření se chystá na září.

Pomůžou vibrace

Ale vraťme se k demolici. Hromadu kusů zdí z „bouračky“ teď začínají dělníci třídit. „Vibrováním se oddělí veškeré kovové a jiné části jako izolace či zbytky krytiny a podobně od stavebního materiálu. Část prací se bude dělat ručně. Zmíněné jiné části se odvezou na skládku, kov a stavební suť se budou recyklovat,“ vysvětlil další postup Antl.

Stavební suť se odveze na meziskládku, kde ji stroje nadrtí úplně najemno. „Jde o hlučný a velmi prašný proces, který nelze dělat v areálu nemocnice. Odeberou se vzorky, které se prozkoumají v laboratoři. Po zkouškách se určí, kde ve stavebnictví je dál tento materiál využitelný v konstrukčních vrstvách,“ vysvětlil Antl.

V současnosti už se „odstrojuje“ taky budova bývalé transfúzní stanice a na řadu přijde i bývalý objekt ředitelství, který stále ještě tvoří vjezd do zdravotnického zařízení. Oba domy půjdou rovněž zanedlouho k zemi, což si vyžádá dopravní omezení.

Po odstraněných stavbách zůstane volný prostor a zcela se tak ještě letos promění vstup do areálu Nemocnice Třebíč.

I Brodští bourali

Třebíčský nemocniční panelák, který nenávratně mizí, dlouho na svém místě nestál. Ve městě patřil k mladším, zdravotníci v něm začali léčit v roce 1985. Pamětníci však říkají, že už při prvních bouřkách se ukázalo, jak nekvalitně byl postavený, protože do něj od počátku zatékalo. Měl špatná okna a celkově neposkytoval přívětivé prostředí pro uzdravování. Hejtman Jiří Běhounek si svého času posteskl, že jde o nejhorší pavilon vrámci všech pěti krajských nemocnic.

A kterýže byl první demolovaný panelák na Vysočině? Ten v centru Havlíčkova Brodu. K zemi šel v roce 2011, přičemž postavený byl roku 1982. Brodští třípatrový dům zbourali proto, že příliš hyzdil historický ráz lokality. Převládlo urbanistické hledisko.