Do pokusu se přihlásilo 270 obcí, škol, školek a organizací, které společně vyslaly k nebi v přesně stanovenou hodinu, a to v 15.30 více jak 135 000 balónků s přáníčky. Ne jinak tomu bylo i v Třebíči, kde lidé balonky vypouštěli také u Třebíčského centra. Z počtu 800 se jich podařilo ve správnou chvíli vypustit 771. Pokud na dalších místech republiky nenastaly v průběhu akce žádné komplikace, vznikl rekord, který svou celorepublikovou podporou a šíří nemá u nás ani ve střední Evropě obdoby.