Zahrádky nezalila voda z říčky Rokytky, která podél nich protéká, ale z blízkého rybníku. „Už si pamatuji dost, ale nevzpomínám si, že by se rybník takhle vylil. Při povodních, tuším, že v roce 2002, se rozlila říčka, ale rybník to ustál. Teď to bylo naopak,“ vylíčil očitý svědek Vladimír Čábel, který ze zatopené oblasti pořídil i fotografie a video.

Kvůli vysoké hladině vody muselo město odpojit zahrádkářskou kolonii od elektrické sítě.