Zatím jen těžká technika, za dva roky křišťálově čistá voda. Ať už budou nadcházející roky jakkoli horké, obyvatelé Třebíčska o kvalitní vodu nepřijdou. A dokonce se její kvalita ještě zvýší. Bude to možné díky nové úpravně vody, která se tento týden začala budovat v Pokojovicích.

Výtokový stojan v Třebíči na Stařečce. Ve středu města jich bylo asi dvacet, lidé si k nim chodili pro vodu poté, co byly zrušeny kašny.
Ještě před sto lety v Třebíči nebyly vodovody, lidé pro vodu chodili na náměstí

Ty leží na úpatí heraltických lesů, odkud podzemní voda do Třebíče proudí už přes osmdesát let. Jenže - v posledních letech tyto lesy z větší části zmizely, což mělo za následek úbytek kvality vody. Ale díky tomu přišel i nápad postavit zcela novou úpravnu za 226 milionů korun. „S kůrovcem zmizel les. S lesem zmizela i jeho filtrační funkce, což výrazně ovlivnilo kvalitu vody. V roce 2020 bylo hodně deštivo a tehdy se kvalita vody zhoršovala tak, že stávající technologií byla těžko upravitelná,“ popisuje začátek celého příběhu ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti (VAS) Jaroslav Hedbávný. „Do té doby jsme původní heraltickou úpravnu chtěli jen zmodernizovat. Jenže po zkušenostech z roku 2020, kdy jsme byli na hranici svých technologických sil, jsme si řekli, že to nemá smysl. Raději poblíž vybudujeme úpravnu zcela novou, která bude ale mít úplně jiné technologické možnosti,“ doplňuje.

Dále se dočtete:
Jaký bude rozdíl mezi stávající a „novou“ vodou z heraltických lesů.
Jak bude chráněná její kvalita.
O kolik se zvýší podíl podzemní vody pro Třebíč oproti dnešku.

Nová budova se staví za Pokojovicemi. Nyní už je tam malý vodojem, nová úpravna však bude o poznání větší. Stavební firma ji postaví ve svahu. Právě převýšení zde bude hrát velkou roli. „Pod úpravnou bude nádrž na tisíc kubíků upravené vody. Nad tím bude technologická část a ještě nad ní velín,“ vysvětluje Hedbávný s tím, že nová úpravna už plně počítá s novými vrty, které jsou nedaleko Dašova a Březové.

Těchto vrtů je celkem jedenáct. „Mají hloubku šedesát či sedmdesát metrů. Původní zářezy u Heraltic jsou hluboké od dvou a půl do šesti metrů. Je to tedy zcela něco jiného. Hlubší voda je kvalitnější a teď jí navíc bude více než dosud. Zatímco nyní Třebíč odebírá pouze čtvrtinu podzemní pitné vody a zbytek tvoří upravená povrchová voda z Mostiště a Vranova, po výstavbě úpravny to bude půl na půl. Odběr podzemní vody se díky pokojovické úpravně zdvojnásobí,“ dodává šéf vodáren.

Čtyři stupně ochrany

V nové úpravně poteče voda přes čtyři stupně ochrany, které stávající heraltická úpravna nemá, nebo jsou velmi zastaralé. Nejprve se provzdušní. „Tím se voda zbaví radonu, který občas v hlubokých vodách bývá. A pro pití je vždy lepší, když má voda nějaké procento kyslíku. Pak tam budou filtry s drceným vápencem. Po reakci s vápencem není voda tak agresivní, nekorodují trubky a spotřebiče,“ objasňuje Hedbávný s tím, že další dva stupně se budou využívat jen v nejnutnějších případech. „V případě zhoršení kvality tam bude takzvaná koagulační filtrace. To znamená hlinitá nebo železitá sůl, která udělá ve vodě vločky. Na ně se nabalí organické nečistoty, které by se pak na pískovém filtru odfiltrovaly,“ uvádí Hedbávný.

Heraltická voda a nová úpravna v Pokojovicích:
Heraltický vodovod byl vybudován v letech 1936 - 1940 a následně rozšířen v letech 1943 - 1945.
Voda z něj byla natolik kvalitní, že ji bylo možné používat na přípravu kojenecké stravy i pro výrobu známé třebíčské limonády ZON.
V letech 2017 a 2018 bylo extrémní sucho a vydatnost původního heraltického prameniště klesla o 40 %. Krátce nato přišla kůrovcová kalamita a rok 2020 s extrémními srážkami, kdy vody bylo sice dostatek, ale její kvalita byla na hranici upravitelnosti. To rozhodlo o výstavbě moderní úpravy u Pokojovic.
Potrubí vedoucí vodu do Třebíče zůstává stejné. Původní heraltické potrubí se celé měnilo před několika lety Tehdy se navýšil jeho profil. Dříve činil 225 mm, nyní je to 250 mm.
Novou úpravnou proteče každou vteřinu 40 litrů vody.
Stát bude 226 539 722 korun bez DPH, EU a ministerstvo životního prostředí na ni přispějí 158 577 461 korunami bez DPH.

Jako záchranný kruh budou v nové úpravně ještě tlakové filtry s aktivním uhlím. „To je pro ten nejhorší případ, kdyby se ve vodě třeba objevily pesticidy. Tyto filtry jsme nedávno doplnili na úpravnu do Opatova. Bylo to právě po roce 2020, kdy voda byla neupravitelná. Teď už je tam kvalita lepší, takže se nepoužívají,“ doplňuje hlavní vodař.

Ačkoli stavba úpravny je na samém počátku, díky Hedbávného popisu si její provoz lze velice dobře představit. „Bude víceméně automatická. Základní údaje půjdou na dispečink do Třebíče, což už je standardní u všech našich objektů. Dispečer zde vidí všechno a v případě nestandardního stavuje reaguje buď tak, že tam někoho vyšle, nebo může některé funkce ovládat na dálku,“ uzavírá ředitel VAS.