Každoročně máte pro obyvatele města připravený bohatý kulturně-společenský program, jak situace vypadá letos?
V loňském roce se nám podařilo uskutečnit v letních měsících všechny akce, které jsme měli naplánované. Letos zatím musíme zrušit jarní jarmark, protože nedokážeme zabezpečit vládou stanovená proticovidová opatření. Jarmarky bývají na nádvoří zámku a v ulici 1. máje. Akce, které pro veřejnost připravujeme jsou uvedeny na banneru na autobusovém nádraží v centru města. Věřím, že se nám podaří většinu z nich uskutečnit. Doufejme, že nenastane stejná situace jako loni na podzim.

Přesto počítáte i s možností, že by kulturní akce nevyšly?
Smluvně máme tuto situaci ošetřenu. Učinkující ví, že pokud by byly nastavené takové podmínky, kdy by se akce nesměly pořádat, prostě se neuskuteční. Stále ale věříme, že to nenastane.

V areálu vzniká i víceúčelové hřiště. Hotové bude letos v červenci. V budoucnu by jej doplnil kulturní dům.
Hřiště v Hrotovicích bude hotové letos, o společenském domu rozhodne dotace

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkHrotovice jsou blízkým sousedem Jaderné elektrárny v Dukovanech. Připravujete se jako město nějak na možnou dostavbu elektrárny?
Energoregion 2020 mapoval v obcích v okolí jaderné elektrárny možnosti ubytování a výstavby bydlení. V územním plánu jsme připraveni, ale máme to nastavené tak, že by musel přijít investor, který by si sám pozemky vykoupil. V okolí Hrotovic jsou pole, kde hospodaří zemědělci. Je to jejich obživa a proto se těžko budou půdy zbavovat. Město v současné době připravuje nové lokality pro výstavbu rodinných domů. O žadatele se zájmem stavět u nás rodinný dům nemáme nouzi. Podporujeme vize, které vedou k rozšíření nabídky bydlení v našem městě. Např. jsme podali u Územního plánování v Třebíči žádost o změnu územního plánu, a to na základě žádosti majitele sýpky nacházející se v intravilánu obce. Doposud byla tato sýpka určená pro zemědělskou malovýrobu, její majitel, by ji chtěl přestavět na bytový dům.

Vítáte tuto iniciativu?
Jak už jsem řekla, byla bych za to velmi ráda. Sýpka totiž sousedí s lokalitou rodinných domů a výroba by v jejím sousedství nebyla žádoucí. Bytový dům by do této části města naopak skvěle zapadl.

Sucheniova a Pražská ulice jsou součástí průtahu Třebíče a patří mezi nejvytíženější komunikace.
VIDEO: Dopravní omezení skončí. V Třebíči dokončují opravy průtahu

Jaké to vlastně je mít jaderného souseda? Daří se vzájemná spolupráce?
Elektrárna městu finančně příspívá na kulturní a investiční akce, mimo jiné i na nákup malé komunální techniky, kterou město využívá. Přispívá například i na zeleň v obcích. Snažíme se využívat nabídky dotačních titulů, které Nadace ČEZ nabízí. Naši občané myslím, nemají z elektrárny strach. Působí v našem regionu již dlouho a naše generace zde vyrostla bez problému.

Připravujete momentálně nějaké společné projekty?
Žádali jsme o podporu na revitalizaci stromů a výsadbu zeleně na našich hřbitovech. S projektem jsme sice neuspěli, ale i tak do jeho realizace půjdeme. Máme v Hrotovicích dva hřbitovy, jeden Římskokatolický, druhý Církve československé husitské a tyto prostory to již potřebují. V areálu bývalé sokolovny však dokončujeme projekt Školního víceúčelového hřiště, který podpořila Nadace ČEZ. Nyní probíhá dokončování příprav podkladových vrstev pro položení finálního povrchu Sport Court, který je, díky svým vlastnostem, vhodný pro provozování širokého spektra sportů právě na víceúčelovém hřišti. Vznikne zde prostor pro různé atletické disciplíny jako je běh, skok daleký nebo vrh koulí. Uvnitř atletického oválu budou vyznačeny hrací plochy pro volejbal, házenou, tenis, basketbal i malou kopanou. Hřiště nebude využíváno pouze základní školou, ale bude otevřeno i pro veřejnost. Dokončení výstavby je plánováno na konec července 2021.