Jak takové vícepráce mohly vypadat, popsal místostarosta Pavel Janata, který má stavbu ve své gesci. „Například jsme posouvali stožár veřejného osvětlení. Kvůli inženýrským sítím nebylo možné stožár pro semafory umístit přesně tam, kde byl v plánu nakreslený. Bylo tedy nutné ho posunout – jenže v tu chvíli tam už vadil i stožár veřejného osvětlení. U něj se navíc zjistilo, že v podzemní části je ve špatném stavu, takže se musel vyměnit,“ sdělil Janata.

Doleva z Nádražní ulice v Třebíči už neodbočíte.
Další dopravní komplikace v Třebíči: začaly práce na křižovatce pod nádražím

Zakázka však nespočívá pouze v instalaci nových semaforů, ale také v osazení kamerového systému, který bude vyhodnocovat počet aut na jednotlivých křižovatkách. A dále v instalaci speciálních „krabiček“ do městských autobusů. Ty budou vysílat signály, které jednotlivé křižovatky zachytí a umožní autobusům plynulejší průjezd.