Investovat, stavět, modernizovat. To budou priority, na které bude v dalších letech klást devítičlenná krajská rada důraz. Dle slov hejtmana Vítězslava Schreka vycházeli radní při sestavování dokumentu z aktuálních potřeb občanů. Důsledně také dbali na udržení veřejných služeb i na budoucí rozvoj regionu. I přes současnou pandemii mají jasnou představu, kam kraj v následujících letech směřovat.

Programové prohlášení je průnikem programových priorit jednotlivých koaličních partnerů. „Já osobně jsem nezaznamenal bod, na kterém bychom se neshodli,“ řekl Schrek s tím, že je programové prohlášení sladěno s ostatními strategickými dokumenty kraje.

Hejtmanství chce mimo jiné podporovat vznik nových stomatologických ordinací a podpoří také výstavbu kamenného hospice v kraji. Dále zajistí ochranu vody a její udržení v krajině, bude podporovat dostavbu jaderné elektrárny Dukovany a dokončí projekt Veřejná doprava Vysočiny.