A aby byla nová koncepce předložena už na zářijovém zastupitelstvu. Dále po městské radě chtěli, aby byla veřejnost informovaná prostřednictvím zpravodaje, městských webovek i sociálních sítí, co se v této věci děje nového. „Ekonomický dopad vytvoření koncepce je zanedbatelný,“ uvedli svůj názor TO!. A sami navrhli několik vylepšení, která by se mohla ve městě objevit: například místo vyprahlých, nízko sekaných trávníků dát trvalky v kombinaci s lučními květinami. Dále nové chodníky stavět tak, aby se voda, která po nich teče, vsakovala do sousedních trávníků a nemizela v kanalizaci.

Ilustrační foto.
Rybník Stejskal i Dalešická přehrada jsou vhodné ke koupání, hlásí hygienici

Místostarosta Pavel Janata uvedl, že nová koncepce veřejné zeleně už se připravuje. „Chystáme žádost o dotaci na zpracování koncepce, protože to není nic levného, pokud má vzniknout po všech stránkách kvalitní materiál, podle kterého se bude mnoho let pracovat. Předpoklad je, že to vyjde na 1,5 až 2 miliony korun, získat se dá až 85 procent peněz z dotací,“ vysvětlil.

Koncepce má být zpracovaná příští rok, od roku 2021 se má podle ní začít měnit tvář města. Janata řekl, že zpracovatel nejprve přesně zmapuje veškeré zelené plochy v Třebíči včetně aktuálního stavu zeleně. Pak navrhne varianty řešení pro dané místo. „Samozřejmě s návrhy, které popsali ve svém materiálu Třebíč Občanům!, se počítá, protože jde o moderní přístup dnes už běžný,“ dodal Janata.