Kromě standardní údržby byla zatím ve věznici vybudována vlastní studna, okolí budov bylo průběžně očištěno od náletových dřevin. Vlastními silami byla také zprovozněna tělocvična a opravena sociální zařízení a koupelny. "Veškeré stavební úpravy směřují k tomu, aby počátkem roku 2008 bylo ve věznici v Rapoticích umístěno prvních 100 odsouzených," uvedla Haluzová.

Objekt nové věznice, ležící 30 kilometrů západně od Brna, se rozkládá v lesích na pozemku o celkové výměře téměř 100 hektarů. Celý areál převzalo v září 2005 ministerstvo spravedlnosti od ministerstva obrany.

"Od září 2005 je objekt Rapotice oddělením Vazební věznice Brno, který bude sloužit jako věznice s dozorem a dohledem pro celkem 450 odsouzených," uvedla Haluzová.

První odsouzení byli do Rapotic eskortováni loni začátkem září. Jsou zaměstnáni v úklidové četě, v kuchyni nebo v údržbě. Odsouzení jsou zatím umístěni ve spodní části někdejší administrativní budovy, kde mají kromě světnic k dispozici kulturní místnost, knihovnu a kuřárnu. V současné době je v Rapoticích umístěno 27 odsouzených, zařazených do nejmírnějšího typu věznice - s dohledem.