„Vzhledem k vývoji počtu odsouzených v rámci celé České republiky se počítá s dalším zvyšováním počtu vězňů i v rapotické věznici až na číslo šest set. Zvýšený počet odsouzených představuje i větší riziko vzniku mimořádné události, například hromadných nepokojů nebo útěku,“ upozornil mluvčí věznice Jan Doležal.

A tak se vedení rapotické věznice chystá těsněji spolupracovat s ženskou věznicí ve Světlé nad Sázavou a s krajským policejním ředitelstvím v Jihlavě. Mělo by jít o společný výcvik policistů a vězeňské služby, vzájemnou výpomoc, pokud by k nějaké krizové situaci došlo. Na druhou stranu by vězeňská služba mohla být využitelná pro potřeby policie. Společnou dohodu všechny tři strany podepíší 18. března v Rapoticích.

Rapotická věznice funguje v režimu dohledu a dozoru, tedy ve dvou nejmírnějších kategoriích. Donedávna za zdmi této věznice pykali ti, kteří dostali u soudu nejlehčí nepodmíněné tresty. Šlo především o drobné zlodějíčky, neplatiče alimentů nebo o ty, kteří někomu ublížili z nedbalosti. Nyní, jak koncentrace vězňů houstne, centrální dispečink v Praze do Rapotic posílá i těžší případy.

„Máme tu mimo jiné recidivistu, který dostal před lety u soudu sedm let ve věznici s ostrahou. V těžším typu vězení, než jsou Rapotice,“ řekl Doležal.

Zmíněný vězeň má na triku loupež, podvod a padělání peněz, jeho oběťmi se stali nezletilí. Takže žádný lehký případ. Jenže jak plynul jeho čas za mřížemi, choval se slušně, měl nějaké pochvaly a u soudu si prostřednictvím svého advokáta požádal o přeřazení do lehčího vězení. „Takto postupně proplul systémem od ostrahy přes dozor až po dohled. Nyní je u nás,“ dodal mluvčí Doležal.

V Rapoticích podle jeho slov stále převažují lehčí případy. Ovšem narůstající počet vězňů, kteří se tísní pospolu s muži s podobně černou minulostí, to opravdu může časem vyvolávat třenice a potíže.

Rapotické vězení má nejmodernější operační středisko mezi bezmála čtyřiceti českými věznicemi. V něm se sbíhají informace ze všech kamer, kontrolních bodů a jiných zabezpečovacích prvků uvnitř kriminálu. V současnosti se o chod vězení stará přes dvě stovky zaměstnanců. Číslo zahrnuje jak příslušníky vězeňské služby, tak civily.

Vězeňská služba se dělí na vězeňskou a justiční stráž, která zajišťuje eskorty, přepravu peněz a podobně. A čtyřicet dva lidí pracuje na směny jako dozorci.

„Upřesnit, kolik dozorců je vždy aktuálně ve směně a hlídá vězně, by bylo jako dát návod na přepadení věznice. To je naprosto interní věc, kterou zásadně neprezentujeme,“ podotkl Doležal.

Věznice nás neděsí

Co na fakt, že rapotické vězení je přeplněné a bude hůř říkají starostové okolních vesnic?

„Neříkám na to nic, za dobu existence vězení o něm de facto nevíme, neděje se tam vzhledem k nám nic zvláštního, nic, co by nás stresovalo. Nevzbuzuje to v nás obavy,“ reagoval starosta Lesního Jakubova Martin Bochníček.

Rapotický starosta Petr Matoušek taky velký kriminál v lesích za vsí nevnímá jako něco, co by mělo místní lidi strašit ve snu. „Nemyslím si, že je to pro nás nějaké bezpečnostní riziko. Lidi u nás nemají přehnané obavy. Teď řešíme ve vsi jiné problémy, ale jakmile bude víc času, rád bych si zjistil o věznici víc, začnu jí se důkladněji zabývat,“ poznamenal Matoušek.

Věznice Rapotice
Z původně socialistické raketové základny Varšavské smlouvy se pomalu stává nejrozsáhlejší vězeňský komplex u nás. V září roku 2005 ministerstvo obrany předalo půlmiliardový majetek ministerstvu spravedlnosti. Výhodou se jevila existence mnoha armádních budov a rozsáhlý pozemek. Z ubytoven a kanceláří se postupně díky důkladné rekonstrukci staly jednak objekty pro vězně, ale i kvalitní zázemí pro zaměstnance. První vězni nastoupili v září 2006. Postupně zde bude 600 vězňů, opravy stály přes 220 milionů korun.