Petr Mladoň byl žákem Jana Husa, studoval univerzitu a stal se bakalářem. Do Kostnice na proces s Janem Husem odcesto-val díky svým písmáckým schopnostem. Byl spolupracovníkem, některé zdroje uvádějí tajemníkem, jiné písařem, Jana z Chlumu, který Husa při cestě doprovázel. Petr Mladoň zaznamenal celý proces a Husa v kostnickém vězení několikrát navštívil. Sám mistr ho nazval „nejvěrnějším a nejstálejším těšitelem a posilovatelem".

Podobně Petr Mladoň zapsal také proces s Jeronýmem Pražským. Díky svým podrobným textům je považován za předchůdce moderních novinářů. Také on byl po vrcholícím husitském útlaku vypovězen z Prahy. Vrátil se až po několika letech, v roce 1438 už působil jako farář v kostele svatého Michala nedaleko Staroměstského náměstí v Praze a krátce nato se stal rektorem tamní univerzity. Za svého života působil i jako děkan tamní fakulty.

Spojení Petra Mladoně dostalo velmi konkrétní obrysy s rodnou obcí v roce 1925. Tehdejší Mladěnovice se totiž na jeho počest přejmenovaly na Mladoňovice. Ne všichni tehdejší obyvatelé takovou změnu přivítali a ještě dnes používají někteří starší lidé původní název vesnice, která se rozkládá v malebné krajině na Jemnicku.

V Mladoňovicích vznikla na počest významného rodáka v roce 1990 pamětní deska. Najít ji lze ve středu obce, nedaleko školy a kostela. Z bývalé pastoušky zase místní vytvořili před pár lety expozici o historii vesnice. Kromě připomínky Petra Mladoně se tam lze podívat na několik archeologických nálezů z okolí obce, staré fotografie, brožury, knihy a korouhve.