„Na zastavěném území Třebíče bylo zaznamenáno přibližně 20 vyvrácených, zlomených nebo polámaných stromů. Další ojedinělé stromy popadaly i v městských lesoparcích, většinou v důsledku předchozího rozvolnění porostů po vykácení suchých stromů, v souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity,“ oznámila mluvčí města Irini Martakidisová.

Větru většinou neodolaly jehličnany. Listnáče, které se nacházejí ještě v neolistěném stavu, větrem téměř nebyly zasaženy. „Na likvidaci následků se v současné době pracuje,“ doplnila mluvčí.