Vysočina je pro své povětrnostní podmínky pro investory lákavá, ne všude je ale možné stavět větrníky. „Možnosti instalace větrných elektráren jsou hodně omezeny. Jsme schopni najít území, kde je stavět lze, ale nebude jich mnoho,“ řekl krajský radní pro oblast životního prostředí Pavel Hájek. „Naše základní myšlenka je pokud možno koncentrovat větrné elektrárny do několika málo lokalit, ne aby byla za každou druhou vesnicí,“ pokračoval.

Při bližším seznámení s aktualizovanou Strategií ochrany krajinného rázu (SOKR) se mohou jak vhodné lokality zdát širší okolí Dukovan, území mezi Habry a Leštinou, u Moravských Budějovic a u Želetavy. Nevhodné jsou naopak třeba nejvyšší hora Vysočiny Javořice, Křemešník, Čeřínek a Melechov, okolí Telče, Nového Města na Moravě nebo Humpolce.

Kraj však nebude přistupovat k definování konkrétních lokalit, kde je možné za jakých podmínek stavět větrníky, to je podle Hájka práce investorů. „Je to podkladový materiál pro rozhodování, není možné ho brát jako dogma. Pokud je napsáno nelze, tak je to pochopitelné, ale pokud je tam nelze doporučit, už to je kategorie, kde říkáme, že bychom to tam radši neviděli, ale kategoricky vyloučené to není,“ vysvětlil radní.

Materiál, který se dočkal aktualizace po zhruba patnácti letech, nyní poslouží nejen úředníkům hejtmanství. „Není o tom, že bychom vymýšleli další významné prvky, které v krajině máme. Vypracovali jsme materiál čitelný pro úředníky odboru životního prostředí, pro investory a případně obce, které mohou trochu předvídat, na základě jakých podkladů budou jejích záměry posuzované,“ poodhalil Hájek.

SOKR ostatně není materiál vztahující se jen na větrné elektrárny, hodnotí také záměry výstavby jiných budov, například průmyslových hal. „Ale vysoké větrné elektrárny jsou takové stavby, že diametrálně převyšují vše, co se v naší krajině vyskytuje,“ podotkl Hájek. Větrníky jsou v krajině zřetelně vidět na vzdálenost deseti až dvanácti kilometrů.

Hejtman Vítězslav Schrek pak zdůraznil, že SOKR zohledňuje jen jeden z mnoha veřejných zájmů. Při plánech na stavbu větrné elektrárny pak může jít také například o ochranu fauny či flory v lokalitě.