Situaci o těchto pracovnících v Třebíči přiblížila personalistka třebíčské radnice Drahoslava Skorocká: „Na veřejně prospěšné práce zaměstnává město čtrnáct osob. Od dubna pracují čtyři z nich coby doručovatelé, pět jsme jich od března do června přibírali na pomocnou administrativu a od května zaměstnáváme dalších pět lidí na úklid města.“

Právě o posledně jmenované pětici sdělil více vedoucí komunálního odboru Alois Krčál: „Byli vybráni z řad osob pracujících v rámci veřejných služeb. Při těch jsme více než půl roku sledovali jejich práci, než jsme si je pro veřejně prospěšné práce vybrali. Po celou dobu patřili mezi nejvíce pracovité, spolehlivé a hlavně organizačně schopné. Nyní dělají tzv. předáky pro pracující na veřejných službách. Dostanou vždy na týden v měsíci skupinu lidí zaměstnaných na veřejné služby. Každý den ráno se jim ještě upřesňuje práce, co a kde budou dělat.“

Přijetí na veřejně prospěšné práce (dále jen VPP) je podle Krčála motivující faktor pro další pracovníky, zapojené v rámci systému využívání veřejných služeb.

Starají se o zeleň v okolních obcích

Jiná situace vládne v Moravských Budějovicích. Tam město zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací osm lidí, převážně pro údržbu zeleně a veřejného prostranství v integrovaných obcích.

„Po dvou lidech na veřejně prospěšné práce máme v Lažínkách, Jackově a Vesci, jeden působí ve Vraníně. V samotných Budějovicích máme na veřejně prospěšné práce zaměstnánu pouze jednu osobu, která pracuje v přízemí radnice na informacích,“ dozvěděl se Deník od personalistky Hany Bernátové z moravskobudějovického městského úřadu.

Najdete je i na záchodcích

V Náměšti nad Oslavou zaměstnává takto radnice šest lidí. „Zajišťují ve městě údržbu zeleně, hřbitova, podílí se na výkopových pracích a také natírání zábradlí a laviček, Starají se i o veřejné záchodky,“ sdělila z odboru správy majetku města a obrany náměšťské radnice Lenka Chaloupková.

Naprostou výjimkou jsou Hrotovice. Podle starosty Antonína Mlynáře hlavně proto, že jejich město nemá vlastní technické služby ani finance na placení firmy pro úklid města.

Nahrazují ve městě technické služby

O tradičních pomocnících v ulicích Hrotovic hovořil starosta Antonín Mlynář: „Veřejně prospěšné práce využíváme prakticky od jejich vzniku. Každoročně takto zaměstnáváme na dobu šesti až osmi měsíců několik osob. Letos je jich jedenáct, což je počet, který už je stabilní za poslední čtyři roky. Nejvíce osob jsme zaměstnávali na tyto práce v letech 1999 a 2000. Tehdy jsme měli dvacítku pracovníků.“

Jaroměřická radnice v současnosti zaměstnává čtveřici pracovníků na VPP, přičemž jeden z nich působí v informačním turistickém centru. V Jemnici mají rozdělenou desetičlennou skupinu na dvě poloviny – na četu stavební a četu úklidovou.