V jednotlivých programových blocích se návštěvníci budou moci seznámit s vědeckou činností a historií ústavu, prohlédnou si molekulárně-biologické laboratoře a chovy hlodavců, čolků a ptáků. Nachystána bude také výstava Jak se dělá věda, promítání filmů Příběhy zvědavých přírodovědců či naučná stezka Studenecké rybníky. Menší návštěvníci se budou moci zabavit v dětském koutku, kde na ně čeká tvorba origami, omalovánky a hry.

Svoji práci, která má většinou výstup v podobě odborných článků v mezinárodních časopisech, se vědci z Ústavu biologie obratlovců (ÚBO) snaží popularizovat skrze kanál Youtube. „Jedná se o dva až tři minutové videoklipy, které přibližují hlavní výsledky vybraných publikací stručně, jasně a, jak doufáme, také atraktivně. jednotliví vědečtí pracovníci vysvětlují hlavní myšlenku a motivaci dané práce, stejně jako její prospěšnost pro společnost a navazující výzkum," popsala Anna Bryjová z ÚBO ve Studenci.

Všechna tato videa jsou opatřena anglickými titulky a volně přístupná ke shlédnutí na kanále Youtube. K vyhledávání je nejvhodnější použít klíčová slova „živá věda". V budoucnu by videa měla být přístupná i z webových stránek www.ivb.cz.