„Mapa by měla sloužit k rychlému a jednoduchému vyhledání adresy nejbližšího včelaře či výrobce sýrů nebo třeba keramika. Cílem této aktivity je pak naše přesvědčení, že zdravě budovaný regionální patriotismus také přispívá k blízkému vztahu ke krajině, kde žijeme, a její přirozenější ochraně a zájmu o její rozmanitost," říká specialistka Anna Bryjová.

Mapu regionálních producentů najdou lidé na webu. Je na ní i výrobna a prodejna sušeného ovoce, džemů, povidel a müsli Jany Kubové z Ostašova. „Pro malé výrobce je vždy dobré, když mohou mít někde reklamu zdarma. Všichni za ni většinou chtějí nehorázné částky," myslí si o bezplatné mapě regionálních producentů Jana Kubová.

Jestli si k ní prostřednictvím nové služby najdou cestu noví zákazníci, nejde zatím v této chvíli odhadnout. Mapa teprve vzniká. Zatím je v ní několik prvních výrobců. Podle Anny Bryjové by brzy měly přibývat další kontakty na producenty medu, drobné pekaře, cukráře, výrobce potravin, farmáře či keramiky. „Pokud byste sami měli tip na takovéto šikovné lidi, případně byste se sami mezi producenty chtěli nechat zařadit, budeme velice rádi za zaslání kontaktu," vyzývá Anna Bryjová. Návrhy mohou lidé posílat na e-mailovou adresu bryjova@ivb.cz. Mapa regionálních producentů je k dispozicina webových stránkách http://biom.ivb.cz/mapa-regionalnich-producentu/, případně stačí do internetových vyhledávačů zadat heslo „Mapa regionálních producentů".

Zastavit ztrátu rozmanitosti

Proč vůbec vědci vytvářejí podobnou službu pro místní producenty? „Součástí vztahu k přírodě a k nejbližšímu okolí je i podpora zdravého regionálního patriotismu. Tedy nejen vzdělávání, zvyšování kulturního a ekologického povědomí o regionu, ale i upozorňování na šikovné drobné podnikatele či lidi, kteří v rámci svých koníčků dále něco vytvářejí. Proto byla připravena mapa regionálních producentů Třebíčska a blízkého okolí. Tato mapa by měla sloužit všem, již chtějí nakupovat regionálně a záleží jim na utváření nejbližšího okolí," vysvětluje Anna Bryjová.

Vědci z Ústavu biologie obratlovců ve Studenci vytvořili v poslední době několik programů, které se věnují přímé ochraně přírody, ale i tomu, jak čelit ztrátě rozmanitosti na všech úrovních života. Rozmanitost života na Zemi je označována jako biodiverzita. „Smyslem programů je vzdělávání a zvyšování povědomí o tom, proč je třeba chránit rozmanitost rostlin, živočichů a dalších organismů a čím jsou pro spletité vztahy v přírodě nezbytné i ty organismy, které na první pohled pro člověka nepředstavují žádný zisk," podotkla Anna Bryjová.