Za vítěznou Obnovou klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ze Žďáru nad Sázavou se na druhém místě umístila Celková obnova fary v Dalešicích. Rekonstrukce této barokní památky z 18. století započala již v roce 2006 a dokončena byla právě loni, kdy došlo k odvlhčení objektu a opravě vnější fasády.


„V porovnání s minulým ročníkem této ankety je možné sledovat nárůst hlasů především u kategorie péče o kulturní dědictví. Svědčí to o rostoucím zájmu veřejnosti o památky a péči o ně na Vysočině. Po dobu hlasování jsme také registrovali značnou propagaci jednotlivých akcí ze stran zájmových sdružení, církví popř. měst a obcí. Anketa získala za dobu své existence velkou oblibu a těší se zájmu veřejnosti,“ uvedl radní kraje pro oblast kultury Tomáš Škaryd.


„Výsledky ankety budou oficiálně vyhlášeny na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 12. května 2009. Samotné slavnostní předání cen vítězům se uskuteční 21. května 2009 v Horáckém divadle Jihlava,“ uvedla mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.


První tři projekty v každé kategorii získají od kraje finanční dar.