Ředitelství silnic a dálnic se zde v polovině května pustilo do opravy mostku. „Silniční mostek byl ve velmi špatném stavu," nastínila důvod opravy ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová. Pravidelné každoroční prohlídky technického stavu dávaly vedení ŘSD zapravdu. Až v loňském roce se podařilo na opravu získat potřebné peníze.


„Projektovou dokumentaci jsme měli hotovou, zbývalo vyřídit jen stavební povolení," doplnila Marie Tesařová (ŘSD). Oprava bude ředitelství stát pět milionů korun. Vedení obce počítá s tím, že po jejím skončení by se pustilo do rekonstrukce tamní autobusové zastávky a částečné i do opravy přilehlého chodníku. Ten by se měl podle starostky Marie Báňové především rozšířit na šířku dvou metrů a zpevnit.


„O špatném stavu celé silnice ve Štěměchách víme. Máme hotovou projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci. Předběžný rozpočet je něco kolem dvaceti milionů korun," doplnila ředitelka Tesařová.
Zatím je projekt na opravu štěměšské silnice v zásobníku oprav na příští rok. Pokud půjde vše hladce a ŘSD se podaří získat potřebné peníze, mohlo by se s opravou začít už příští rok na jaře. Do začátku celkové opravy by chtělo vedení obce stihnout další z velkých akcí, a tou je položení kanalizace.
„Na ministerstvo životního prostředí jsme prostřednictvím svazku Vodovodů a kanalizací podali žádost o dotaci. Zatím čekáme na vyjádření. Je logické, že bychom stavbu chtěli realizovali ještě před opravou silnice," nastínila plány Štěměšských pro letošní rok starostka Marie Báňová.