V nádherném dobovém oblečení připravili pro diváky z řad svých spolužáků ukázku, jak probíhala výuka za první republiky. Stručně představili současné kraje naší země, a dokonce napsali dopis prezidentu Masarykovi, v němž ho seznámili s historií a současností naší školy.

V programu nechybělo vystoupení pěveckého sboru nebo sólové vystoupení flétnisty.