Vedení obce uvažuje o rozšíření stávající budovy, ve které sídlí i obecní úřad, a zároveň také o zboření staré hasičské zbrojnice a výstavbě zcela nové. „Ani jedno nám už úplně nevyhovuje, několik let se tomu nevěnovala pozornost, ale teď přemýšlíme o obojím. Bude záležet na tom, kolik by měly obě věci stát nebo na kterou bychom dostali dotaci. Do toho bychom se pustili přednostně," vysvětlil lhánický starosta Josef Ležák.

Součástí dnešní obecní budovy je kromě kanceláře místní samosprávy také společenský sál. Pro potřeby obyvatel a některých akcí je však už malý. „Mohli bychom zabrat předzahrádku a prostor rozšířit. Na druhé straně bychom zase vybudovali kryté venkovní posezení," popsal Josef Ležák.

Vlhká zbrojnice

Také hasičská zbrojnice je pro potřeby místních dobrovolných hasičů nedostatečná. Navíc špatný je i její technický stav. „Je to bývalá hospodářská budova, která je teď vlhká, má špatnou střechu a pro uschování traktoru, vlečky a nového hasičského vozidla, které jsme loni pořídili, zkrátka nestačí," shrnul starosta Lhánic.

Vedení obce už zadalo vypracování projektů na rozšíření obecní budovy i výstavbu nové zbrojnice. „Snad v dubnu bychom měli mít oba hotové. Na tom, který pro nás bude efektivnější, začneme pracovat přednostně," dodal Josef Ležák.