„Stěžejním bodem celého dne bude, jako každý rok, ochutnávka medů od místních a přespolních včelařů. Vždy se to pohybuje okolo 25 vzorků. Medy jsou hodnoceny návštěvníky a v druhé kategorii odbornou porotou, která měří elektrickou vodivost a vlhkost medu,“ řekl jeden z organizátorů a mladý včelař Petr Špaček. Medy bude možné hodnotit od 14 do 16 hodin.

V rámci doprovodného programu se pak představí kouzelník Tom, který se na pódiu objeví nejprve ve 14 hodin a poté v 17 hodin. A mažoretky Repetky z Moravských Budějovic, které vystoupí v 16 hodin a 17.30 hodin. „Odbornou přednášku si letos připravil Jiří Bajer. Přednášet bude o léčivých vlastnostech včelích produktů, tedy o apiterapii,“ podotkl Špaček. Odborná přednáška začíná krátce před 15. hodinou.

V půl páté pak proběhne vyhodnocení a ocenění nejlepších dodaných vzorků medu. „Po celou dobu konání akce bude připraven řemeslný jarmark s rukodělnými výrobky, pečivem, medovými výrobky a produkty, dekoračními výrobky a ukázkou kovářské práce. Pro děti bude nachystaný skákací hrad, ale také včelařská naučná školička,“ láká Špaček.

Právě včelařská školička má podle Špačka zvláštní význam. „Účelem naší školičky je probudit v dětech nadšení a zapálení pro včelařství. Víme, že nestačí jedno odpoledne, aby se dítě rozhodlo, zda chce nebo nechce včelařit, ale vše začíná tím, že něco vyzkouší poprvé. Budeme rádi, když tato školička bude pro ně první krok nebo první zkušenost pro práci u včel. Samozřejmě nás potěší, pokud nebude poslední. Je důležité, aby si děti byly vědomy, jak moc velký význam mají včely pro lidstvo a podle toho k nim přistupovali,“ řekl včelař.

Na letošní ročník Dne medu přislíbil také svou účast předseda okresního výboru Českého svazu včelařů Třebíč Josef Hrnčíř. „Dále si návštěvníci budou moci prohlédnout sokoly a dravce od rodiny Kuncových a o hudbu na Dni medu se postará skupina Nový Horizont z Heraltic,“ dodal Špaček.

Ivana Říhová