Někdo evidentně znalý prostředí vnikl do areálu a začal škodit.
Nejprve vypustil z prostoru venkovní čističky vody samospádem do čerpací jímky odpadních vod 300 litrů kyseliny fosforečné z barelu volně stojícího na nádvoří. Pak na venkovním panelu pustil dvě čerpadla, kterými přečerpal z odpadní jímky žíravinu smíchanou s odpadní vodou do nádrže čističky. Tanex si odepsal z účtu škodu 10 tisíc korun.

„Čistírna má nepřetržitý provoz. Zaměstnanec, který právě sloužil, odjel do předního traktu a nezavřel za sebou bránu,“ popsal incident vedoucí čističky Ludvík Pavlík.

Jak uvedl, od nynějška bude barel s kyselinou fosforečnou zamčený ve skladu, nikoli venku, zaměstnanci si pro ni vždycky zajdou s kanystrem.
Zmíněnou chemikálii v Tanexu přidávají kvůli lepšímu čištění vody. Teď je jí tam samozřejmě moc. Nedošlo k ekologickým škodám ani ke kontaminaci půdy.

„Policisté, kteří na místo přijeli, důkladně ohledali celé místo, snímali i otisky prstů. Jestli tušíme, kdo to udělal? Úvahy jsou různé, přímé podezření ale nemáme,“ dodal vedoucí Pavlík.