Stane se tak u příležitosti Dne otevřených dveří v neděli 16. listopadu. „Rekonstrukce začala v roce 2007 a vyvrcholila právě letos. Kromě nových a zrekonstruovaných prostor jsme školu a tělocvičnu také zateplili, kompletně vyměnili okna. Celková úprava už byla nutná z důvodů nevyhovujících podmínek pro výuku v současné době. Rekonstrukce se na škole neprováděla 30 let,“ informoval ředitel školy Jan Nešpor.


Raritou slavnostního odpoledne bude otevření učebny, jejíž polovinu obklopuje terasa. „Terasa bude k dispozici zejména za příznivého počasí, kdy ji děti budou využívat k různým činnostem. V odpoledních hodinách pak bude terasa k dispozici školní družině,“ upřesnil Nešpor.


Za poslední dva roky se budova školy znatelně rozrostla. „Díky dotacím od státu i z Evropské unie, které činily celkem asi šest milionů korun se nám také podařilo vybudovat v základní škole prostory pro mateřskou školu, jejíž původní budova již nevyhovovala současným požadavkům. Obec má také podanou žádost na další dotace z operačního programu, které by měly být využity na moderní vybavení pro nové možnosti výuky,“ sdělil ředitel.


Program začne v základní škole ve 14 hodin. Odpoledne zpestří místní žáci svým kulturním vystoupením, chybět nebude ani drobné občerstvení. Svoji účast na Dni otevřených dveří přislíbil starosta obce Josef Zahrádka, osloveni byli i starostové a ředitelé škol z okolních obcí.

PETR JORDAN