Zámek ve Valči na Třebíčsku je jednou z nejohroženějších nemovitých památek v České republice.
Oznámil to Národní památkový ústav (NPÚ) na svých webových stránkách, kde zveřejnil seznam podobných staveb.

„Seznam není kritikou vlastníka kulturní památky, který v mnoha případech nenese vinu na jejím současném stavu,“ připomíná NPÚ.
To zřejmě platí i o majitelích valečského zámku, rodině Malíkových. Zámek Malíkovi dostali v restituci po roce 1989. Nebyl právě v nejlepším stavu. „Nemohli jsme dát nutných sto milionů do oprav. Ať nám někdo poradí, co jsme měli dělat,“ reaguje Pavel Malík, jeden ze tří sourozenců, jimž objekt patří.

Zámek se Malíkovi snažili prodat. Dlouho bezúspěšně. Jednání se zájemci ztroskotávala zpravidla na požadavcích památkářů, které se musí při rekonstrukci objektu zohlednit. Zahraničním zájemcům se zase nelíbila nedaleká jaderná elektrárna.
Nyní se ale obchody konečně pohnuly a vypadá to, že se zámek změní majitele. „Je to na dobré cestě. Do dvou měsíců bychom mohli prodat,“ řeklMalík.

Obnova skončila s listopadem

Trojkřídlá budova zámku s nádvořím má poměrně novou střechu ze sedmdesátých let. Budově ale chybí okna a dveře, vnitřní místnosti jsou zdevastované. Dvůr je zarostlý náletovými dřevinami. Na první pohled je patrné, že celý areál i s hospodářskými budovami by potřeboval nákladnou obnovu.

Zámek měla podle předlistopadových plánů využívat obec a jihomoravské muzeum. Před rokem 1989 se proto začal zámek přestavovat. Provedlo se statické zabezpečení budovy, vybouraly se příčky, začal se budovat kinosál a kotelna. Více se ale nestihlo a zámek zůstal v neutěšeném stavu.
„Obec právě nezvelebuje, ale my sami nemáme peníze na to, abychom zámek koupili a opravili,“ poznamenal starosta Valče Josef Zahrádka.

Seznam je otevřený

Druhou ohroženou památkou na Třebíčsku je historický kamenný mostek v Červené Lhotě. V jeho klenbě jsou patrné výrazné trhliny.
Seznam ohrožených památek, které Národní památkový ústav otevřel pro veřejnost, má být průběžně doplňován a aktualizován.
Přispět do něj může každý.

„Pokud je čtenáři známé ohrožení nějaké kulturní památky, která zatím v seznamu chybí, může zaslat informaci Národnímu památkovému ústavu, který prověří, zda se jedná o kulturní památku, stav jejího ohrožení a případně ji do seznamu zařadí,“ zveřejnil NPÚ. Adresa pro zaslání podnětu je ohr@up.npu.cz.