Gotický kostel svatého Václava v Račicích pochází již z druhé poloviny 13. století. Postavit jej nechal Archleb z Myslibořic, který roku 1271 před výpravou do Uher poručil ve své závěti dát na stavbu kostela v Račicích dvě kopy grošů. Uvnitř kostela jsou dva oltáře, obraz Petra a Pavla, malovaný v roce 1888 Jindřichem Poláškem a dar hraběte Huberta z Harnocourtu krásné sousoší ukřižování Krista Pána. A starý zvon.

Právě zvon je další připomínkou českého světce. Nese jméno Václav a pochází z roku 1491. Patří mezi nejstarší zvony na Třebíčsku a patrně je i úplně nejstarší. „Nemáme to dané, že by to někdo potvrdil, ale zatím jsme nenarazili na žádný, který by byl starší," poznamenal starosta Račic Jiří Rosický.

Dobu jeho vzniku dokládá i nápis na samotném zvonu: „Tento zvon jest ulitý ke cti a chvále Pánu Bohu a svatému Václavovi Léta Božího MCCCCLXXXXI."

To, že Václav přečkal v Račicích více než pět století nejrůznějších konfliktů, kdy zvony padaly za oběť válečné mašinérii, není jen otázkou štěstí. Zachránila jej pravděpodobně i jeho velikost. Průměr zvonu 810 milimetrů.

„Náš zvon chtěli Němci také odvézt. Byl tam ještě jeden menší, který za války sebrali. Václava chtěli rovněž. Sundali ho na podlahu, ale nepodařilo se jim jej protlačit přes schodiště. Zůstal ležet na podlaze a po válce se mohl pověsit zpátky. Díky tomu, že byl tak velký, u nás zůstal," vyprávěl starosta.

Nejskvělejší zvon

Račický zvon není unikátní pouze svojí velikostí či stářím. Jedná se také o skvělé dílo zvonařské. Dokládá to alespoň odborná zpráva z pelhřimovské zvonařské dílny o zkoušce z 3. dubna 1948: „Tento zvon patří mezi nejskvělejší zvony vytvořené ve zlatém věku zvonařství. Nejenom, že vykazuje dlouhou řadu krásných harmonicky uspořádaných alikvotních tónů, ale tyto se tak skvěle, vyrovnaně ozývají, že jsou skvostem v oboru kampanologie (věda o zvonech pozn. red.). Nutno tomuto zvonu věnovat, nejenom dnes, ale v každé budoucnosti, největší možnou péči, aby tento zvon byl jako skvost uchován budoucím věkům."

Svátek patrona tamního kostela i celé České republiky si v Račicích připomenou i letos. „Každoročně máme velkou mši k svatému Václavovi v neděli, tentokrát o půl jedenácté. Poté uctíme památku výročí seskoku parašutistů z akce Spelter. K pomníku, který je před kostelem, se po mši bude pokládat věnec," informoval Jiří Rosický.