Další silniční uzavírka, která bude platit od začátku tohoto školního roku, zkomplikuje dopravu především zahrádkářům z Poušova.

Odbor dopravy městského úřadu upozorňuje řidiče, že z důvodů výstavby nové křižovatky na ulici Račerovická bude od 1. září 2014 uzavřena místní komunikace Poušov.

„Příjezd k zahradám bude ve směru z Boroviny občanům zpřístupněn, přístup pro pěší bude možný po provizorním dřevěném schodišti z ulice Lesní," popsal Aleš Kratina.

Práce se zahájí odkopávkami stávajícího tělesa hráze, které bude nahrazeno novým tělesem pro vyústění místní komunikace z Poušova. V souběhu prací budou probíhat také překládky inženýrských sítí pod komunikací. Tato uzavírka by měla trvat dva měsíce.

Kvůli stavbě dopravního napojení areálu bývalé obuvnické továrny v Borovině se od poloviny září uzavře i krátký úsek jednoho pruhu v ulici Koželužská. Dopravu tam budou řídit semafory.