K zápisu do základních škol, jejichž zřizovatelem je město Třebíč, přišlo se svými rodiči celkem 490 dětí. „K letošnímu zápisu přišlo o 41 dětí méně než v loňském roce a zatím je o pět odkladů méně,“ uvedl neuvolněný radní Pavel Pacal, který má školství v kompetenci.

Podle radničních předpokladů do školy nastoupí 400 dětí. Rodiče zatím požádali o odklad povinné školní docházky pro 90 dětí. Odklady povinné školní docházky se vyřizují do 31. května 2017, takže zřejmě ještě dojde k nepatrné úpravě jejich počtu.