„Taizé je místem modlitby, která nese k Bohu i lidi, kteří se modlit neumí nebo nemohou, je místem smíření a pokoje,“ podotkl za organizátory Karel Tomek, jinak sbormistr souboru Musica animata. Na programu večera je vystoupení pěveckých sborů, sólistů i smyčcového orchestru.