Pracovníci ve výrazně oranžových vestách s nápisem Veřejná služba/Město Třebíč se objevili v třebíčských ulicích poprvé v pátek 3. července. Mají za úkol úklidové práce, výkopové práce, natírání zábradlí laviček, sloupků, plotů, údržbu zeleně, veřejných prostranství nebo městského mobiliáře.

Organizaci a evidenci prací zabezpečuje městský úřad. „V našem městě se zavedení veřejné služby týká přibližně 310 občanů. O zařazení do veřejné služby k prvnímu červenci zažádalo 108 z nich, 72 k tomuto datu podepsalo smlouvu,“ spočítala mluvčí radnice Irena Syrová.