„Za poliklinikou Vltavínská bude, pokud vše půjde dobře, nabízeno zhruba 50 zasíťovaných parcel na sólo rodinné domy, ne řadovky, na přelomu roku 2020 a 2021. Vedle zahrádkářské kolonie Šárka je pak volná dvakrát větší plocha než Šárka pro nové zahrádky, které lidem nabídneme odhadem do dvou let,“ informoval o plánech třebíčský starosta Pavel Pacal.

Pokud jde o zmíněné parcely za poliklinikou, nové domy utvoří několik ulic. Aby nebyla ulice Družstevní tak zatížená dopravou, dojde k propojení novou komunikací od Lidlu. A taky se bude rozšiřovat parkoviště u polikliniky Vltavínská. Zasíťování lokality, nová silnice a rozšíření parkoviště má stát zhruba 75 milionů korun bez daně.

Podle současných informací má v budoucnu vést obchvat města asi 100 metrů a více od této lokality s novými parcelami. Přeložka státní silnice I/23 bude ve čtyři až pět metrů hlubokém zářezu v terénu. „Té lokality by se to vůbec nemělo dotknout,“ zdůraznil Pacal. Stejně tak se nezasáhne do zahrad, které jsou okolo.

V další vlně v místech, kde je dnes přibližně jahodové pole u polikliniky, vzniknou bytové domy i se sociálními byty. Vedle nich bude prostor na volnočasové aktivity a vodní prvek, zřejmě malý rybníček. A v prostoru blíž Lidlu bude ještě jedno území pro rodinné domky. Až bude vše hotové, vznikne vlastně jakási nová malá čtvrť.

Jak to bude se zmíněnou novou zahrádkářskou kolonií vedle stávající Šárky? „Chceme zařadit do nového územního plánu jednu novou lokalitu, kde lidem nabídneme zahrádky. Nyní je tam pole. Předpoklad přijetí nového územního plánu je první čtvrtletí příštího roku,“ řekl starosta Pacal. Poptávka po zahradě v Třebíči je velká.

Útlum zahrádkaření ve městě, který ve své době po revoluci nastal, už pominul. U nové kolonie lze proto očekávat, že poptávka převýší nabídku. „Bude se proto ještě hledat forma, jak zahrádky nabídnout. Upřesnit jakoukoli cenovou kalkulaci by bylo v této chvíli věštění z křišťálové koule. Stejně tak zatím nemáme představu, jak velké pozemky pro zahrádky by měly být,“ podotkl Pavel Pacal.

Plocha vedle stávající kolonie Šárka nenaráží na problémy při projednávání s dotčenými úřady. Proto by neměl být problém ji prosadit.