„Město tomuto projektu přispěje darováním pozemku. Samotný hospic pak postaví Diecézní charita Brno. Pozemek je specifikovaný geometrickým plánem,“ sdělil starosta města Pavel Pacal.

Charita má jasně definovaný termín, do kdy musí být centrum hospicové péče hotové.

„Diecéze má povinnost zrealizovat záměr do roku 2027. Pokud se jim to nepodaří, musí pozemek vrátit zpět městu,“ doplnil Pacal.