Zadavatelů rekonstrukce je několik a dohodli se na společném postupu.

„Jde o krajskou správa údržby silnic, město Třebíč, Svazek vodovody a kanalizace a Eon. Revitalizace spočívá v tom, že bude vybudován nový vodovod, kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení a věci s tím související. Smlouva o společném postupu znamená, že rekonstrukce bude vysoutěžena v rámci jedné zakázky na dílčí plnění jednotlivých kroků,“ informoval starosta Třebíče Pavel Pacal.