Vyučovat se bude ve VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. „Od září 2010 se pod vedením zkušeného lektora z brněnské Unie neslyšících opět otevře roční výuka znakové řeči pro začátečníky, která bude zakončena zkouškou a účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kurzy budou otevřeny pro širokou veřejnost,“ oznámila pedagožka Jana Chalupníková. Bližší informace se v srpnu obejví na stránkách školy.