Jde o barvou vyznačené speciální jízdní pruhy pro cyklisty podél kraje vozovek. „Vyznačení cyklopruhů v ulicích města je v plánu ještě letos,“ potvrdil třebíčský místostarosta Pavel Pacal.

Projekt počítá s cyklopruhy v ulicích Marie Majerové, Modřínová, Velkomeziříčská, Cyrilometodějská, Smila Osovského, Jelínkova a Samešova. „Radnice zvažuje zavést cyklopruhy do ulic Marie Majerové, Modřínová, Velkomeziříčská a Cyrilometodějská,“ přiblížil letošní plány mluvčí radnice Ivan Přibík.

Až na výjimky v podobě odstranění nebo snížení několika obrubníků si akce nevyžádá stavební úpravy.

Deník měl možnost nahlédnout do projektové dokumentace, která počítá překvapivě s vyznačením cyklopruhu s červenobílým symbolem kola pouze v jednom směru. Například z ulice Marie Majerové by cyklopruh vedl v pravém jízdním pruhu směrem k Bille, v opačném směru jízdy ale již stejný pruh pro cyklisty chybí.

Jiné řešení nebylo

Zřejmou snahou tak je vyznačit především trasy směrem z města.

Proč budou cyklopruhy zatím pouze v jednom směru, objasnil projektant Adolf Jebavý: „Při současné legislativě to bylo jediné možné řešení. Pokud dojde na očekávanou úpravu legislativy, což by mohlo být už zhruba během roku, pak by mohl být cyklopruh vyznačen rovněž v opačném směru.“

Současná legislativa podle jeho slov neupřesňuje podmínky pro využívání víceúčelového pruhu.

„Takové značení víceúčelových pruhů, které využívají cyklisté a může do nich vjíždět například městská hromadná doprava, je běžně používané směrem na západ. Lze je v hojné míře vidět například ve Vídni,“ přiblížil Jebavý.

Podobné řešení pro třebíčské ulice považuje za schůdné, protože vyčlenit samostatný plnohodnotný pruh pouze pro cyklisty je na řadě míst z prostorových důvodů nemožné.

Miroslav Winkler z Třebíče se ale domnívá, že řidiči a cyklisté takové pruhy příliš respektovat nebudou. „Myslím si, že naši lidi nejsou tak vychovaní, jak jsou zvyklí respektovat značení lidé ve Vídni, kde na kole jezdívám,“ řekl.

Poukázal přitom na nově zbudovanou cyklostezku v Třebíči. „Cyklostezka Poušovem kolem chat bývá pro cyklisty nebezpečná. Chodím tam na procházku a lidi tam po ní jezdí auty. Když si představím, že po téhle cyklostezce si vyrazí na kole turista z Plzně, který to tu nezná a proti němu se vyřítí auto, tak mě mrazí. Chápu, že se chataři potřebují dostat k chatě, ale pak by tam neměla být stezka pro cyklisty,“ mínil Winkler.

Podle něj je značení pro cyklisty ve Vídni daleko lepší. „Na chodnících mají zhruba polovinu vyhrazenu buď značkou nebo červeným pruhem pro cyklisty. A chodníky jsou tam dost široké. Vyznačení prostoru pro cyklisty přitom je i v samotném centru Vídně, kde je opravdu čilý provoz,“ mínil Winkler.

S podobným značením na které se chystají v Třebíči, se lze setkat v jiných městech například v Pardubicích či Luhačovicích.

Podrobná pravidla pro pohyb v cyklopruhu lze najít například na internetových stránkách www.nakole.cz