„Celkem se jedná o osm armatur. Je to nevhodně zokruhované. Je třeba je vyměnit tak, aby v případě nutné odstávky bylo možné přerušit přívod vody jen v nezbytné míře,“ popsal cíl oprav Vladimír Novotný z Vodárenské akciové společnosti.


K odstávce přívodu pitné vody dojde v Židovské čtvrti, na Karlově náměstí a v jeho okolí. Jedná se o lokalitu, která je zásobována z vodojemu Žákova zahrada pod Strážnou horou.


Z kohoutků nepoteče voda od úterý 22. září od 18 hodin do středy 23. září do 6 hodin. Náhradí zásobování zajistí vodárny pro obyvatele šesti stacionárními cisternami a jednou mobilní.


Stacionární cisterny budou stát v těchto místech: v ulici Smila Osovského u Billy, v ulici Kostnická, na Komenského náměstí, na Žerotínově náměstí a u Zadní synagogy. Mobilní bude přejíždět podle potřeby.