„Jedná se zhruba o stohektarové povodí potoka. Chystáme se zpracovat projekt, kterým by nezávislý odborník navrhl vyhovující řešení,“ řekl starosta městysu Josef Herbrych.

Problémy bývají při deštích v předjaří, kdy je ještě zmrzlé podloží, nebo v létě, pokud je na pozemcích zasetá kukuřice. Ochranná hrázka však bude muset být jen tak vysoká, aby neohrozila nedaleký vrt a ochranné pásmo vodního zdroje. Potoku prospívá i pravidelné čištění.

„Tok spadá pod zemědělskou vodohospodářskou správu. Loni provedla vyčištění koryta, letos se peníze bohužel nenašly. Tak snad příští rok,“ sdělil starosta Josef Herbrych.