Seriál Třebíč
1989 - 2014
V následujících dnech najdete webu Třebíčského deníku seriál k 25. výročí 17. Listopadu 1989. Každý den popíšeme jeden rok Třebíče. Ukážeme, jak se od roku 1989 proměňovalo město a lidé, kteří v něm žili a žijí.

V roce 1991 došlo v Československu ke sčítání lidu. Z něj vyplynulo, že od roku 1980 do roku 1991 přibylo Třebíči 9359 obyvatel, což představovalo přírůstek 31 procent. V Třebíči žilo 39 739 lidí. Nárůst počtu obyvatel se v okrese soustředil především do Třebíče a dalších měst. Naopak venkov se začal vylidňovat. Tam ubylo přes čtyři a půl tisíce obyvatel. Automatickou pračku mělo v Třebíči 51 procent domácností, barevný televizor 61 procent, telefon 35 procent, osobní automobil 52 procent a na svoji rekreační chatu či chalupu mohlo vyrazit 15 procent rodin.

Ekonomická reforma se začala prosazovat malou privatizací. První aukce začaly 23. března a poslední byla v prosinci. Celkem se v Třebíči konalo těchto aukcí devět a byly v nich prodány mnohé provozovny, služby, hotely a prodejny.

Od 23. ledna si lidé poprvé mohli v třebíčské spořitelně vybrat peníze z bankomatu. Na jednu kartu bylo možné vybrat tisíc korun denně. Přístroj nabízel bankovky od 50 do 500 Kčs.

Na konci ledna nebyl sníh a přišly holomrazy až 16 °C. Sníh naopak padal ještě v květnu. To pozdrželo květinovou výzdobu. „V mnoha ulicích začala soutěž mezi hospodyněmi o nejlepší balkón s pnoucími muškáty. Začaly být u nás v módě, protože mnoho našich lidí je vidělo na balkónech v celém Rakousku," vysvětlil Cabejšek.

Dalším rozmarem počasí, který zkomplikoval lidem v Třebíči život, byly tři bouřky 13. července večer. „V Brněnské ulici došlo ke splavení půdy a silnice byla v noci neprůjezdná. Ze staveniště nové školy nad silnicí přívaly vody nahrnuly bláto a kamení na vozovku," popsal kronikář.

Na začátku března byla v parku před Závodním klubem BOPO sundána z podstavce socha Gustava Klimenta. V září byla ze sídliště Nové Dvory odstraněna socha Bohumíra Šmerala. V červencovém čísle Třebíčského zpravodaje se objevil návrh na přejmenování některých ulic. Například ulice Koněvova se podle návrhu měla jmenovat Babických mučedníků. Jiné návrhy však již prošly. Z Voroněžské se tak stala Cyrila Boudy a z Kurta Konrada je Kubišova.

Vloupání do muzea

V noci z 19. na 20. března došlo k vloupání v Západomoravském muzeu Třebíč. Krádeží historických střelných zbraní, porcelánu, dýmek a asi stovky mincí, převážně pražských grošů, vznikla muzeu škoda jeden milion korun. Podle odborníků šlo zřejmě o krádež na objednávku. Kriminalisté z krádeže na konci června usvědčili tři muže z Pardubicka, kteří za krádežemi vyráželi do více okresů. Dýmky, které se podařilo najít až po letech, mohou zájemci vidět nyní na výstavě v Muzeu Vysočiny Třebíč.

První tři čtveřice plastových kontejnerů na tříděný domovní odpad se v Třebíči objevily 15. srpna. Sloužily ke sběru bílého a barevného skla, papíru a plastů.

Koncem srpna se v třebíčských ulicích objevili čtyři muži, kteří tvořili základ budoucí městské policie. Jejich uniformy se skládaly z šedých kalhot, černé bundy, bílé košile a osmihranné černé čepice se znakem města a nápisem: „Městská policie".

V prosinci se v Třebíči poprvé objevily adventní věnce při výzdobě prodejen. „Ty jsme dosud vídali na zájezdech do Rakouska a do Vídně. Svědčilo to o tom, že dokážeme přinést do českých zemí i to, co nás v pojetí služeb a života zdokonaluje. První adventní věnce se objevily na prodejně pekařství Pierot a na butiku pod klášterem," informoval kronikář.

Před radnicí byl 5. prosince rozsvícen vánoční strom. Napadl sníh, přišly mrazy a začala zimní nálad. O čtyři dny později klesla teplota až k mínus 20 °C. „Městská doprava ráno nejezdila, neboť řidiči nenastartovali autobusy. Třebíčané šli do práce pěšky, přespolní děti do školy nepřijely," popsal Cabejšek.

Den před Štědrým dnem byla slavnostně otevřena historická radnice na Karlově náměstí. V roce 1991 se konala poprvé silvestrovská veselice na Karlově náměstí u vánočního stromu. Přišlo více než dva tisíce lidí.