„Alespoň mně to tak připadá, to víte 7377 krabiček, to už je vidět,“ sdělil Deníku vedoucí odboru správy majetku města a obrany Ladislav Široký.
Právě totiž nastalo období tradiční obměny jodidových tablet. Akce probíhá každé čtyři roky a týká se všech obcí ve dvacetikilometrovém dosahu dukovanské jaderné elektrárny, Náměšť nevyjímaje.


Krabičku s modrým proužkem a nápisem „Jodid draselný 65 vulm“ tak nafasuje asi sto tisíc obyvatel v téměř sto padesátce vesnic a měst Třebíčska, Znojemska a Brněnska. Někteří lidé dokonce dvakrát. „To v případě, že v zóně nejen bydlí, ale i pracují,“ upřesnil Ladislav Široký. Pilulky tak obdrží též všechny osoby v podnicích, předškolních a školních zařízeních a vojenských útvarech, ve zdravotnických, sociálních a rekreačních zařízeních a složky integrovaného záchranného systému.


„U nás to funguje tak, že si lidi sami přijdou na radnici vyzvednout nové balení a přinesou balení prošlé. Ze zkušenosti vím, že tak 15 procent mi tady toho zůstane,“ objasnil Široký. Náměštští o záležitosti vědí z hlášení rozhlasu, měli lístky ve schránkách a informace je též v tamním Zpravodaji.


Výčapy jsou specifické. Samy leží těsně za pomyslnou čarou, jež na mapě vyznačuje havarijní zónu jaderného zařízení. Jejich část Štěpánovice ale těsně do zóny patří. „Je to pro mě novinka, zatím jsme jodidové tablety neobdrželi,“ přiznal starosta Výčap Jiří Jonáš. Štěpánovice mají jen 35 čísel, roznášku bude mít na starosti předseda osadního výboru Ota Sigmund.


Distribuce léčiva probíhá už od 29. září, dodávky zabezpečuje firma ČEZ. „Chybí nám rozvést asi jednu pětinu z celkového objemu,“ uvedl mluvčí dukovanské elektrárny Petr Spilka.


Farmaceutický výrobek má posloužit jako první pomoc, ochrana štítné žlázy, pokud z Dukovan unikne radiace. Za pětadvacet let provozu ovšem k žádné takové příhodě nedošlo, podnik patří ke dvaceti procentům nejbezpečnějších zařízení svého druhu ve světě.


„Ale tuším, že pár lidí tabletku spolkne, až začne letošní cvičení Zóna 2008. Stačí, aby se to nedozvěděli a jak uslyší sirény, dostanou strach,“ naznačil Ladislav Široký. Zmíněná akce má 26. listopadu simulovat jadernou havárii, koná se každý podzim.


Energetický gigant ČEZ dodává do čtyřiceti tisíc domácností ve zmíněném dvacetikilometrovém okruhu kolem elektrárny každé dva roky kalendáře. V nich je přesný návod, jak mají lidé postupovat v případě, že by se přece jen v Dukovanech nějaké neštěstí s únikem radiačního záření odehrálo.