Auta tak musela jezdit přes provizorní komunikaci, provoz byl řízen kyvadlově. Kyvadlový provoz zůstane i nadále, řidiči však od 4. října již jezdí po novém mostě.

„To nám umožní bezpečně provést demolici silničního provizoria a následně dláždění na levé straně mostu, tedy při jízdním pruhu směrem od Třebíče,“ vysvětlil Martin Buček z ŘSD.

„Lomovým kamenem se bude rovněž zpevňovat koryto Brtnice pod mostem a jeho okolí. Na 20. října 2021 plánujeme pokládku obrusné vrstvy na mostě a jeho předmostích, abychom ho následně mohli uvést zpět do provozu.“

Podle Bučka bude tou dobou již možné jezdit po mostě v obou směrech. Cestování mezi Třebíčí a Telčí se tak podstatně zrychlí.