Stavební práce probíhají za provozu, až se ale dělníci posunou ke křižovatce za kolejemi, bude nezbytné kvůli skrývce zeminy ze svahu podél vozovky dopravu omezit. „Doprava bude v těchto místech probíhat střídavě, řízená semaforem," zmínil starosta městyse Zdeněk Ryšavý. Trasa chodníku je řešena jako bezbariérová s bezpečnostními prvky pro vozíčkáře i nevidomé. Nejzazší termín dokončení stavby je konec října.

Zatím na papíře zůstává chodník z Okříšek do Přibyslavic. „V minulých letech jsme uvažovali o cyklostezce, s přihlédnutím k poměrně vysokým nárokům na technické podmínky a složité legislativě jsme se nyní přiklonili k variantě chodníku. Ani jeho vybudování ale nebude v daném terénu jednoduché," upozornil Ryšavý. Chodník podél silnice je podle aktuální technické studie proveditelný, pouze v jednom místě by bylo nutné odtěžit část skály a na několika místech by svah nad chodníkem vyžadoval zpevnění ochrannou sítí.

„Zásadním problémem jak z hlediska finančního tak technického je odvedení dešťových vod," upozornil Zdeněk Ryšavý.

Zastupitelé Okříšek a Přibyslavic nyní budou zvažovat, zda je pro ně výše nákladů na odvodnění akceptovatelná. Teprve poté budou případně pokračovat v projektování.