Kulturní dům Okříšští budují, dá se říct, vlastními silami za své peníze. Práce řídí tamní Technické služby, pomoc slíbili brigádníci, stavbu městys platí z vlastního rozpočtu. Kulturní dům vzniká ze starého sálu u bývalé hasičské zbrojnice. Ta už je zbořená a uvnitř sálu právě probíhá nejsložitější etapa rekonstrukce.

„Přestože to při pohledu zvenku příliš nevypadá, udělal se už na velkém sále velký kus práce,“ hlásí starosta městyse Zdeněk Ryšavý. Dělníci uvnitř vybourali prostor pro prosklený průhled. Nad ním projektant navrhl jedenáctitunový betonový nosník. To znamenalo zapojit statika a specializovanou firmu, vyřešit nosníky a podpěrné pilíře. Ty budou brzy hotové. „Potom bude možné přistoupit k přístavbě menšího sálu na místě starých hasičských garáží. Při té počítáme s využitím brigádnické pomoci hasičů a dalších občanů, kteří budou chtít pomoci,“ zmínil starosta.

Do podzimu by podle plánů měla být dokončena hrubá stavba se střechou. Přes zimu budou pokračovat vnitřní práce a příští rok v září o pouti chce vedení městyse kulturní dům slavnostně otevřít.

Přestavbě bývalého hasičského sálu předcházely letité diskuse mezi místními zastupiteli, zda starý objekt zbořit a na jeho místě vystavět nový, nebo jej pouze zrekonstruovat. Nakonec zvítězila druhá varianta. Argumentem byly odhadované náklady, demolice a nová výstavba by vyšla na dvojnásobek. Po dokončení bude kulturní dům sloužit výhradně ke kulturním a společenským účelům. Oba sály dohromady pojmou kolem 500 lidí.