K výluce v dodávce pitné vody dojde v sobotu 23. března mezi 8.00 a 18.00 hodinou v ulicích Dukovanská, Mírová, Jar. Heyrovského a v ulici Energetiků u domu č. 988/3.

„Odstávka je vyvolána neplánovanou nutnou přeložkou vodovodu v ulici Jar. Heyrovského. Náhradní zásobování bude zajištěno čtyřmi stacionárními cisternami a jednou pojízdnou,“ sdělila vodárenská společnost.