„Už rozpočty z minulých let byly mimořádně úsporné. V průběhu posledních sedmi roků se podařilo snížit zadlužení města o 77 milionů korun," připomněl náměšťský starosta Vladimír Měrka (SNK).

Rozpočet na rok 2016 obsahuje pouze příjmy, které jsou už nyní jasně dané. Nepočítá se s dotacemi, o které chce vedení města usilovat, a to ve zvýšené míře než v minulosti. „Ze zaměstnanců úřadu proto zřizujeme dotační oddělení, které se tomu bude speciálně věnovat," podotkl Měrka.

K více než jedenácti milionům, které hodlá radnice v příštím roce investovat, tak pravděpodobně přibudou další. Pokud se podaří dotace získat, mohla by se už v příštím roce začít budovat tělocvična pro Základní školu Havlíčkova a vznikat by mohla také asfaltová komunikace pro pěší a cyklisty podél řeky Oslavy.

Další peníze z grantů by podle starosty města mohly směřovat do jiných oprav památkových zón, a pokud budou finanční možnosti příznivé, také do rekonstrukcí ulic Krátká a horní Třebíčská.

„Tam půjde o investici ve výši asi dvou a půl milionu korun," doplnila vedoucí finančního odboru městského úřadu Milada Burianová.

Pro rozpočet zvedlo ruku jedenáct z přítomných zastupitelů, čtyři zbývající se zdrželi. Plán hospodaření města v příštím roce i úsporná opatření z předchozích let přivítal i předseda finančního výboru Jaroslav Fiala (KSČM). „Finanční stabilita města je rozhodující proto, abychom získali odrazový můstek pro další investice," řekl.

Ty také město připravuje. Už v příštím roce by se za pomoci dotací mohla zateplit Základní škola Husova. Vedení města by tam zároveň rádo dokončilo výměnu oken a pořídilo kogenerační jednotku, která by mohla ušetřit náklady za energie.

Vedení radnice zároveň vyhlíží ještě dál do budoucna. „Pokud se budeme zabývat nákladnou rekonstrukcí sokolovny, tak nemůžeme v některém z příštích roků vyloučit čerpání menších úvěrů," připomněl Vladimír Měrka.

Rozpočet pro rok 2016 vychází podle něj z konsensu, který vzešel z jednání mezi vedením města, jeho organizacemi, školami a jednotlivými odbory městského úřadu.