Lékař Petr Horký působí jako praktik 30 let. „Po 15. září nastupuji jako zaměstnanec – lékař rapotické věznice. S ordinováním v Náměšti končím v pátek 13. září. Předtím jsem jezdil do Rapotic rok vypomáhat. Je to trochu jiná práce, klidnější, než co zažívám asi tak posledních deset let. I s ohledem na svůj zdravotní stav jsem se rozhodl udělat tuto životní změnu a otevřít novou profesní kapitolu,“ vysvětlil svůj krok. „Vzhledem ke specifickému prostředí, kdy ordinace je uprostřed střeženého prostoru, je vyloučeno, abych nadále léčil své dosavadní pacienty,“ dodal.

V Náměšti zůstanou tři praktici, z toho jeden na poliklinice. „Před dvěma týdny jsme se dozvěděli o záměru pana doktora Horkého odejít. Pak to vypadalo, že jeho pacienty převezme jiný lékař. Z toho sešlo. O několik dní později se ozvala jedna lékařka. I z toho nakonec sešlo, což jsme zjistili minulý pátek,“ popsal vývoj situace náměšťský starosta Vladimír Měrka.

„Obvod praktického lékaře pana Horkého nemá kdo převzít. Co vím, místní praktici už mají naplněné kapacity, je to nepříjemná situace, vyzvali jsme VZP, aby ji s námi začala řešit,“ řekl Měrka v pondělí 9. září s tím, že z radnice směrem k největší zdravotní pojišťovně odchází podnět a dopis starosty.

Náměšťská radnice nemá situaci úplně ve svých rukou. Není to totiž v její přímé kompetenci, přitom vnímá, že řadě místních lidí nastane problém. „Z naší strany lze pro věc udělat konkrétní věc - nabídnout prostory. Což jsme udělali. Na poliklinice je volná ordinace,“ doplnil Měrka.

Okruh 35 kilometrů

Mluvčí VZP Vlastimil Sršeň k problému obecně uvedl, že je prvé řadě nutné zdůraznit, že dostatečná dostupnost zdravotní péče není věcí názoru zdravotních pojišťoven. „Ale stejně tak ani věci názoru zástupců samospráv, medií či různých nátlakových skupin. Dostupnost zdravotní péče je totiž jednoznačně a závazně stanovena platnou legislativou. Tu jsou zdravotní pojišťovny povinny dodržovat. Konkrétně jde o Nařízení vlády z roku 2012 o místní a časové dostupnosti,“ sdělil Sršeň.

V tomto obecně závazném nařízení vlády se stanovuje, že každý pojištěnec musí mít takzvanou primární péči, kam patří i praktický lékař, dostupnou v dojezdové vzdálenosti do 35 minut - podle výkladu ministerstva zdravotnictví osobním vozem. Tedy ne nezbytně v každé obci či městě, ale vždy v okruhu přibližně 35 kilometrů.

"Pokud by snad náhodou v ojedinělých případech měl některý z klientů VZP problém sehnat lékaře dostupného tak, jak předpokládá toto nařízení vlády, nechť se obrátí na pobočku VZP, kde mu poradí," vzkazuje Vlastimil Sršeň.

VZP není podle jeho slov kompetentní k tomu, aby s uvedeným legislativním předpisem jakkoliv polemizovala, zpochybňovala jeho adekvátnost či ho jinak hodnotila. "Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny nemají legislativní pravomoc - a to ani návrhovou, nemohou daný předpis změnit. Musí ho pouze respektovat a řídit se jím,“ poznamenal mluvčí VZP.

A doplnil, že v souvislosti s výše uvedeným je zcela bez nejmenší pochyby, že VZP zajišťuje všem svým klientům na celém území České republiky dostupnost zdravotní péče plně v souladu s tím, jak jí to ukládá platná legislativa. „Váš region v tom není výjimkou.“